தாது மணல் தொழிலாளர்களுக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்த சுற்றுவட்டார பொது மக்கள், நிறுவனங்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றி!! நன்றி!! நன்றி!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *