வி.வி.மினரல் மற்றும் அதன் சார்பு நிறுவனங்கள் தொழிலாளர்கள் நலனில் மிகுந்த அக்கறை கொண்டது என்பது அனைவரும் அறிந்த ஒன்றே. வி.வி.மினரல் சார்பு நிறுவனமான விஜய் சிமிண்ட்ஸ் நிறுவனம் அங்கு பணி தொழிலாளர்களுக்கு முதலுதவி பயிற்சி வழங்கிய போது எடுக்கப் பட்ட புகைப்படங்கள்.

img 2 img 3 img 4 img 5 pic 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *