வி.வி.மினரல் சார்பு நிறுவனமான டிரான்ஸ்வேர்ல்டு கார்னட் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் சார்பில் கூட்டுடன்காடு கிராமத்தில் நமக்கு நாமே திட்டத்தில் வடிகால் அமைக்க ஊராட்சி சார்பில் செலுத்த வேண்டிய தொகை ரூபாய் 60,000 டிரான்ஸ்வேர்ல்டு நிறுவனத்தால் கொடுக்கப் பட்டது

Kootudankadu Panchayat letter paper news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *