மணவாளக்குறிச்சி பஞ்சாயத்து தலைவி பேச்சு – மீனவ மக்கள் கடலோர கனிம குவாரிகளுக்கு ஆதரவு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *