தோவாளையில் குன்றின் மேல் அமர்ந்திருக்கும் முருகன் கோவிலுக்கு அதை நிர்வகிக்கும் சங்கத்திற்கு திரு.வைகுண்டராஜன் அவர்கள் விவி மினரல் சார்பில் நன்கொடை வழங்கியதை காட்டும் ரசீது

Thirumalai Murugan Thovalai Donation receipt - 5.4.13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *