தாது மணல் தொழிலாளர்கள் ‘மைன்ஸ் மேட்’, மைன்ஸ் போர்மேன்’ தேர்வு : உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பு

தாது மணல் தொழிலாளர்கள் ‘மைன்ஸ் மேட்’, மைன்ஸ் போர்மேன்’ தேர்வு எழுத ‘வெடிவைக்கும் பயிற்சி சான்று’ அல்லது அனுபவம் இன்றி அனுமதிக்க வேண்டும் என்ற உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை எதிர்த்து சுரங்க பாதுகாப்பு துறை தலைமை இயக்குனர் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீடு தள்ளுபடி – தேர்வு எழுதியவர்களின் தேர்வு முடிவை உடனடியாக வெளியிட வேண்டும் – சென்னை உயர்நீதிமன்ற டிவிசன் பெஞ்ச் தீர்ப்பு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *