தமிழர்களை மீன் பிடிக்கவே விடாத இலங்கைக்கு தமிழகத்தின் தாது மணல் வளத்தை தாரை வார்க்கும் மர்மம் என்ன?

தாது மணல் தடையால் இந்திய கனிம வளம் இலங்கைக்கு செல்கிறது. தமிழகத்தில் தாது மணல் தடை செய்ய இலுக்கா நிறுவனம் பின்னால் இருக்கிறது என்பதை இந்த செய்தி புட்டு புட்டு வைக்கிறது.

Nakkheeran 14.09.17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *