ஜியாலஜிகல் சர்வே ஆப் இந்தியாவின் கனிம இருப்பு ஆய்வறிக்கை

ஜியாலஜிகல் சர்வே ஆப் இந்தியா, இந்தியா முழுவதும் உள்ள சில கனிமங்கள் பற்றிய ஆய்வறிக்கையை வெளியிட்டு உள்ளது. அது பொது மக்கள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் பார்வைக்கு கீழே கொடுக்கப் பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *