சென்னையில் வெள்ளநிவாரண பணி முடிந்து விவி மினரல் நிர்வாகமும் தொழிலாளர்களும் சேர்ந்து தற்போது வெள்ள நிவாரண பணியை கடலூர் மாவட்டத்தில் தொடங்கி உள்ளோம். 50 பணியாளர்களுமே தற்போது கடலூர் வெள்ளநிவாரண பணிக்கு வந்துள்ளோம்.

pict 1 Pict 2 pict 3 pict 4 pict 5 pict 6 Pict 7 Pict 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *