குமரி மாவட்ட ஐயா தாணுலிங்க நாடார் நூற்றாண்டு விழாவிற்கு நாங்கள் பணி புரியும் விவி மினரல் நிறுவனம் சார்பில் ரூபாய் 50000 நன்கொடையாக கொடுக்கப் பட்டது.

Donation Receipt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *